Palvelut

Taloushallintopalvelut yritysasiakkaille

Tarjoamme sopimuksen mukaan kattavat taloushallinnon palvelut osakeyhtiönä toimiville yrityksille:

  • räätälöimme yhdessä sopivan palvelukokonaisuuden
  • kuukausittainen kirjanpito ja
  • myös laajemmat ratkaisut, esim. reskontrat
  • käytössämme on Visma Fivaldi ohjelmisto.

Palvelut asunto-osakeyhtiöille

Tarjoamme palveluita myös asunto-osakeyhtiöille. Hoidamme ammattitaidolla:

 

  • yhtiöjärjestysten päivitykset
  • toiminnantarkastukset
  • perustamisasiakirjat ja
  • isännöintipalvelut.

Yhtiöjärjestysten päivitykset

Ajan tasalla oleva yhtiöjärjestys on jokaisen osakkaan etu asunto-osakeyhtiössä. Yhtiöjärjestys määrittää osakkeenomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Jokainen yhtiöjärjestys on yksilöllinen ja se on tehtävä vastaamaan juuri kyseisen yhtiön tarpeita.

Monessa pitkään toimineessa asunto-osakeyhtiössä on edelleen käytössään alkuperäinen yhtiöjärjestys, eli se yhtiöjärjestys, jonka on urakoitsija aikoinaan laatinut yhtiön perustamisvaiheessa. Ajan kuluessa on melko todennäköistä, että olemassa oleva yhtiöjärjestys on käynyt vanhaksi ja jo lain muutosten takia se olisi syytä päivittää. Lisäksi yhtiössä muodostuneet käytännöt ovat ehkä myös muuttuneet ja näin ollen niidenkin päivittäminen yhtiöjärjestykseen saattaisi olla paikallaan. Ajan tasalla oleva, oikein laadittu yhtiöjärjestys helpottaa yhtiön hallinnon hoitamista ja vähentää epäselvyyksien muodostumista.

Asunto-osakeyhtiöiden perustamisasiakirjat

Perustamme asunto-osakeyhtiön sähköisesti ja laadimme perustamista varten tarvittavat asiakirjat.

Isännöintipalvelut

Ammattitaitoinen isännöitsijä on taloyhtiön kulmakivi, joka huolehtii talouden ja hallinnon oikea-aikaisesta hoitamisesta sekä yhtiön etujen valvomisesta. Isännöitsijän valitsee ja erottaa taloyhtiön hallitus. Vahvan koulutustaustan ansioista, voimme taata Teille ammattitaitoisen hallinnollisen isännöitsijän.

Toiminnantarkastus

Asunto-osakeyhtiöllä on lain mukaan oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä. AOYL 9L 6§.

Toiminnantarkastajalta ei vaadita varsinaista koulutusta tehtävään, mutta hänellä on kuitenkin oltava taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja käytännön kokemus. Lisäksi toiminnantarkastajan on oltava riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan. Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Ammattitaitoinen toiminnantarkastaja valvoo, että tilinpäätös sisältää lain edellyttämät asiat ja että yhtiön hallinto on järjestetty ja hoidettu luotettavalla tavalla. Hoidamme toiminnantarkastukset myös sähköisten taloushallintojärjestelmien kautta.

Innokoulutus

Meidän kauttamme myös taloushallinnon koulutuspalvelut. Tarjolla verkkokursseja ja sopimuksen mukaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia. Ota yhteyttä!