Reaaliaikainen alv – uhka vai mahdollisuus

Arvonlisäveroon liittyvää raportointia kehitetään lähivuosina. Uudistuksen tavoitteena on mm. harmaan talouden torjunta ja sitä kautta reilumpi, tasapuolisempi kohtelu yritysten kesken ja luonnollisesti myös oikean verokertymän varmistaminen. (Verohallinto 2023a.) Raportoinnin kehittäminen tarkoittaa käytännön tasolla arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöön tehtäviä tarvittavia tarkennuksia. Muutosten tarpeellisuutta perustellaan mm. sillä, että Verohallinto saisi tarkemman kokonaiskuvan yrityksen arvonlisäverollisesta liiketoiminnasta sekä tiedon mahdollisista erityis- […]